klub absolwentów


Galeria absolwentów Techniki Dentystycznej, rocznik 1952-1953
Galeria absolwentów Techniki Dentystycznej, rocznik 1953-1954
Galeria absolwentów Techniki Dentystycznej, rocznik 1956-1957 Nowa!
Galeria absolwentów Techniki Dentystycznej, rocznik 1974-1975

Absolwenci roku 1954 przynieśli zdjęcia ze swego zjazdu z okazji pięćdziesięciolecia otrzymania dyplomu, a także dostarczyli nam fotografie dyrektora Wincentego Zwierzchowskiego wraz z klasą kończącą naukę w 1953 roku.

Maturzyści z roku 1953 z dyrektorem Wincentym Zwierzchowskim
Maturzyści z roku 1953 z dyrektorem Wincentym Zwierzchowskim

Pokaż galerię
Zdjęcia dostarczyli państwo Basia (dyplom 1957) i Jasio (dyplom 1954) Cienkuszowie.

Zapraszamy wszystkich absolwentów do nadsyłania nam informacji i zdjęć, które będziemy tu zamieszczać :)


Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

zawody misja szkoły informacje dla
kandydatów
pracownicy przedmioty
nauczania
jubileusz
aktualności klub
absolwentów
 

powrot do strony głównej