misja szkoły


W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. O to ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Jan Paweł II

Jako podstawowe składniki Misji, Szkoła uznaje jak najlepsze przygotowanie absolwenta do pracy w wyuczonym zawodzie, w służbie zdrowia:

Za przewodnie idee swojej działalności, Szkoła przyjmuje rzetelność w zdobywaniu wiedzy, dokładność i poszanowanie drugiego człowieka. W nauczaniu kieruje się poszukiwaniem prawdy i płynącym stąd postępem naukowym oraz pożytkiem społecznym. Kształcenie służy zgłębianiu najnowszej wiedzy, propagowaniu umiejętności rzetelnej pracy w zawodzie, rozwijaniu odpowiedzialności, upowszechnianiu kultury zawodowej.

Misją Szkoły jest także otoczenie wszechstronną opieką uczniów – tak pod względem kulturalno oświatowym, jak również pod względem rozwoju społecznego.


Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

zawody misja szkoły informacje dla
kandydatów
pracownicy przedmioty
nauczania
jubileusz
aktualności klub
absolwentów
 

powrot do strony głównej