przedmioty nauczania


Technika dentystyczna
Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Średnia liczba godzin tygodniowo
Anatomia z elementami fizjologii lek. stom. Alicja Szczałuba
lek. Adrianna Kucińska
mgr Maria Dyguś
2 godziny
Modelarstwo mgr lic. tech. dent. Wanda Ranisz (wykład)
ćwiczenia:
mgr Andrzej Sobieski
lic. tech. dent. Zofia Karwowska
lic. tech. dent. Tomasz Pruski
mgr lic. tech. dent. Wanda Ranisz
6 godzin
Materiałoznawstwo mgr Andrzej Sobieski 2 godziny
Technika dentystyczna mgr Dorota Dargiewicz
mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner
lic Tomasz Pruski
2 godziny
Pracownia techniki dentystycznej lic. tech. dent. Zofia Karwowska
mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska
mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner
lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz
mgr lic. tech. dent. Wanda Ranisz
lic. tech. dent. Wanda Jurek
lic. tech. dent. Tomasz Pruski
mgr Andrzej Sobieski
15 godzin
Ortodoncja mgr Barbara Kobylińska-Kubik 2 godziny
Pracownia techniki ortodontycznej lic. tech. dent. Wanda Jurek
mgr Barbara Kobylińska-Kubik
6 godzin
Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia mgr Anna Kazimierska 2 godziny
Zajęcia praktyczne mgr Marta Leszczyńska (koordynacja) 7 godzin
Praktyka zawodowa mgr Marta Leszczyńska (koordynacja) 2 tygdnie w piątym semestrze
Wychowanie fizyczne mgr Ewa Rucka
mgr inż. Krzysztof Sułowski
3 godziny


Higiena stomatologiczna
Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Średnia liczba godzin tygodniowo
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii dr Wojciech Starzyński 3 godziny
Anatomia, fizjologia i fizjopatologia lek. stom. Alicja Szczałuba
lek. Adrianna Kucińska
2 godziny
Anatomia narządu żucia lek. stom. Alicja Szczałuba 2 godziny
Patologia narządu żucia lek. stom. Alicja Szczałuba 2 godziny
Farmakologia lek. stom. Monika Nowak 3 godziny
Mikrobiologia lek. Adrianna Kucińska 2 godziny
Propedeutyka stomatologiczna lek. stom. Alicja Szczałuba 2 godziny
Pracownia propedeutyki stomatologicznej lek. stom. Alicja Szczałuba
lek. stom. Monika Nowak
lek. stom. Michał Woroncow
6 godziny
Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej oświaty zdrowotnej lek. stom. Monika Nowak 4 godziny
Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej oświaty zdrowotnej lek. stom. Alicja Szczałuba
lek. stom. Monika Nowak
lek. stom. Michał Woroncow
mgr Małgorzata Kosińska
5 godziny
Zdrowie publiczne lek. Adrianna Kucińska
mgr Maria Dyguś
2 godziny
Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia mgr Anna Kazimierska 2 godziny
Zajęcia praktyczne lek. stom. Monika Nowak
mgr Małgorzata Kosińska (koordynacja)
15 godzin
Praktyka zawodowa lek. stom. Monika Nowak (koordynacja)
mgr Małgorzata Kosińska (koordynacja)
3 tygodnie w 4 semestrze
Informatyka i technika komputerowa Piotr Silny 2 godziny
Wychowanie fizyczne mgr Ewa Rucka
mgr inż. Krzysztof Sułowski
3 godziny


Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

zawody misja szkoły informacje dla
kandydatów
pracownicy przedmioty
nauczania
jubileusz
aktualności klub
absolwentów
 

powrot do strony głównej