pracownicy


Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie ul. Hoża 88 jest szkołą państwową dzienną - policealną - nauka jest prowadzona w trybie dziennym.

Organ prowadzący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Nadzór Pedagogiczny: Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Dwa zawody: Technik Dentystyczny i Higienistka Stomatologiczna
Liczba oddziałów: 5
Grono pedagogiczne: 23 nauczycieli: dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych i stażystów.Dyrektor Szkoły
mgr Dorota Dargiewicz
lic. techniki dentystycznej
Absolwentka naszej szkoły, Uniwersytetu Warszawskiego (wydziału Pedagogiki) i Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy teorii techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.
Kierownik Laboratorium
mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownie: techniki dentystycznej.
Nauczycielka mianowana.
Referent
lic. Agnieszka Roman
dr Wojciech Starzyński
Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uczy psychologii.
Nauczyciel kontraktowy.
lek. stom. Monika Nowak
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.
Uczy farmakologii, profilaktyki stomatologii oraz prowadzi pracownię propedeutyki.
Nauczycielka mianowana.
lek. stom. Alicja Szczałuba
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy anatomii narządu żucia, prowadzi wykłady i pracownię propedeutyki stomatologicznej.
Nauczycielka kontraktowa.
mgr Andrzej Sobieski
lic. techniki dentystycznej
Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi wykłady z materiałoznawstwa oraz pracownię modelarstwa i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel mianowany.
lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel kontraktowy.
mgr inż. Krzysztof Sułowski
Instruktor tańca towarzystkiego.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.
Nauczyciel kontraktowy.
mgr Małgorzata Kosińska
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także absolwentka naszej Szkoły.
Prowadzi pracownie i koordynuje zajęcia praktyczne na kierunku higieny stomatologicznej.
Nauczycielka kontraktowa.
mgr lic. tech. dent. Wanda Ranisz
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej oraz zajęcia z modelarstwa.
Nauczycielka mianowana.
lek. Adrianna Kucińska
Prowadzi wykłady z mikrobiologii i anatomii ogólnej oraz z promocji zdrowia.
Nauczycielka dyplomowana.
lic. tech. dent. Zofia Karwowska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka mianowana.
mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka mianowana.
lic. tech. dent. Wanda Jurek
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię ortodoncji i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.
mgr Barbara Kobylińska-Kubik
Magister psychologii i licencjusz techniki dentystycznej.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy ortodoncji i prowadzi pracownię ortodontyczną.
Nauczycielka dyplomowana.
mgr Ewa Rucka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Uczy wychowania fizycznego.
Nauczycielka dyplomowana.
mgr Marta Leszczyńska, technik dentystyczny
Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Warszawie.
Koordynuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
Nauczycielka mianowana.
lek. stom. Michał Woroncow
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię higieny stomatologicznej.
Nauczyciel kontraktowy.
lic. techn. dent. Tomasz Pruski
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej i pracownię modelarstwa.
Nauczyciel mianowany.
mgr Ewa Biskupska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Bibliotekoznawstwa.
Bibliotekarka
Nauczycielka mianowana.
Krystyna Świątkowska
Starsza księgowa.
lic. Izabela Łupińska
Absolwentka wydziału historii sztuki.
Sekretarka.
Elżbieta Sameryt
Samodzielny referent do spraw gospodarczych.
Prowadzi magazyn sprzętu i materiałów dentystycznych i odpowiada za zaopatrzenie szkoły.
Wiesław Szczepański
Konserwator urządzeń medycznych.
Grzegorz Woźniak
Konserwator sprzętu.
Hanna Walczak
Dba o czystość i porządek w naszej szkole.
Małgorzata Szerepka
Dba o czystość i porządek w naszej szkole.
Elżbieta Załęska
Dba o czystość w naszej szkole, a wiosną i latem zajmuje się także rabatką z kwiatkami przed szkołą.

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3

zawody misja szkoły informacje dla
kandydatów
pracownicy przedmioty
nauczania
jubileusz
aktualności klub
absolwentów
 

powrot do strony głównej